El matrimonio forzado, un tipo de violencia machista presente en España

MITJÀ: RTVE Espanya

DATA DE PUBLICACIÓ: 02/05/2021

Breu reportatge que mostra la realitat dels matrimonis forçats i la violència a la qual es veuen exposades les víctimes que ho pateixen, amb el testimoni d’una usuària de l’associació.

Enllaç: https://www.rtve.es/alacarta/videos/telediario/matrimonio-forzado-tipo-violencia-machista-presente-espana/5893470/