#novull

Què fem

La nostra perspectiva metodològica té diverses línies que guien la nostra acció social. Treballem des d’un perspectiva de gènere i de la defensa dels drets humans. Les dones que pateixen el matrimoni forçar se’ls hi està vulnerant els seus drets com a persona lliure, incidint en la igualtat real de gènere i la no discriminació sigui en l’àmbit que sigui.

Intervenim des d’una visió humanista i holística de l’existència humana en valors, llibertats, responsabilitats personal, potencialitats i autorealització, amb l’objectiu d’enfortir les noies i de que adquireixin aquelles capacitats que les ajudin a sentir-se més lliures i autònomes. Tenint present sempre, el reconeixement dels contextos multiculturals i de la comprensió de les diferències culturals que formen part de la seva identitat. Per això és important la perspectiva comunitària de l’acció social de l’associació, per l’enfortiment dels vincles i la cooperació entre els membres de la comunitat, afavorint la cohesió social i augmentant la capacitat de donar respostes col·lectives a aquest fenomen.

Prevenció

  • Projecte reforç escolar
  • Projecte mares-educadores

Intervenció

  • Acompanyament integral
  • Atenció psicològica-emocional
  • Recurs habitacional de caràcter temporal
  • Treball en xarxa

Sensibilització

Erradicar els matrimonis forçats, pràctica patriarcal i masclista que atenta contra els drets de les dones.

Ser un projecte social de referència i compartir la nostra expertesa per posar fi a aquesta violència.