#novull

Prevenció

Projecte reforç escolar

Tres dies a la setmana es desenvolupen sessions de suport a estudiants d’ESO i Batxillerat per a reforçar els aprenentatges escolars i els valors d’igualtat de gènere i participació col•lectiva. Un projecte de suport específic per a reforçar els aprenentatges escolars i en valors d’igualtat, respecte, responsabilitat, cultura de l’esforç, de participació en el bé comú i de confiança en les pròpies possibilitats d’èxit escolar. I també amb l’objectiu de treballar capacitació i apoderament de l’adolescent i de la jove en l’aspecte emocional i de seguretat en ella mateixa per a tenir recursos per a resistir les pressions i avançar cap a la seva autoestima i autonomia. Sota el paraigua del reforçament introduïm tallers específics per a treballar les emocions, generar confiança, facilitar recursos i mantenir la relació amb les usuàries abans no es presenti la possible situació d’un matrimoni forçós.

Atenció psicològica-emocional

La valentia de decidir que no es casen pot comportar pagar un alt cost a nivell emocional, psicològic, social i ens algunes ocasions físic. Aquestes conseqüències comporten que el seu benestar emocional es vegi molt afectat i necessitin un suport per gestionar tota aquella simptomatologia que es desencadena a causa de la seva decisió. Els oferim l’atenció psicològica especialitzada amb l’objectiu d’enfortir-les (encara més) en el seu procés de projecte de vida lliure.

Recurs habitacional de caràcter temporal

Disposem d’un recurs d’acollida temporal, on les noies que estan patint un risc imminent de matrimoni forçós (la majoria d’elles supeditades a una violència física i sexual) poden refugiar-se i començar un nou projecte de vida lluny de l’entorn hostil i violent amb el que es troben.

Treball en xarxa

El treball amb xarxa i la col·laboració amb altres agents del territori és prioritari per poder realitzar una bona intervenció i acompanyament a les dones que atenem. La coordinació entre els agents permet una atenció més qualitativa del treball individual, com també ajuda a cercar solucions i a donar respostes de manera més comunitària i integral.