“Volem llibres, no marits” és el clam de llibertat de les joves rebels

MITJÀ: El Punt Avui
DATA DE PUBLICACIÓ: 21/12/2020

Entrevista a Carme Vinyoles, la cofundadora de l’entitat, on explica la duresa del matrimoni forçat, essent una de les manifestacions més extremes de la societat patriarcal. Explica que el matrimoni forçat esdevé un fre per al progrés col·lectiu, són a la vegada causa i efecte de desigualtat perquè perpetuen un sistema patriarcal que es basa en la submissió de la dona al mandat del pare, del marit, del germà i dels homes del grup.

Enllaç: https://www.elpuntavui.cat/societat/article/1896236-volem-llibres-no-marits-es-el-clam-de-llibertat-de-les-joves-rebels.html?tmpl=print

Els matrimonis forçats, una de les cares silenciades de la violència masclista

MITJÀ: Catalunya Ràdio. Programa Estiu de Gràcia
DATA DE PUBLICACIÓ: 06/08/2020

L’Ariadna Vilà i la Mariama Jadama, expliquen la violència dels matrimonis forçats i treuen a la llum el funcionament d’aquesta violència comunitària, que no tan sols es dona en els països d’origen, sinó també a Catalunya en ple segle XXI.

Enllaç: https://www.ccma.cat/catradio/alacarta/estat-de-gracia/els-matrimonis-forcats-una-de-les-cares-silenciades-de-la-violencia-masclista/audio/1076839/

Concert Clara Peya, Estomac Band

POBLACIÓ: Salt
DATA DE PUBLICACIÓ: 11/07/2020

Concert benèfic on part dels beneficis van anar destinats a l’associació. A la meitat del concert, es va fer una intervenció per explicar què son els matrimonis forçats.

Les dones que es rebel·len a un matrimoni forçat estan obrint camí

MITJÀ: El Punt Avui
DATA DE PUBLICACIÓ: 29/06/2020

En una entrevista amb la coordinadora de Valentes i Acompanyades s’explica com funciona l’entitat, de quina manera es treballa amb les noies que son ateses i quin és el paper de les referents. També es destaca la importància de fer sensibilització a la ciutadania per mitjà de fer pedagogia sobre aquesta realitat.

Enllaç: http://www.elpuntavui.cat/societat/article/5-societat/1812402-les-dones-que-es-rebel-len-a-un-matrimoni-forcat-estan-obrint-cami.html

El matrimoni forçat és una violència molt invisible i no segueix un patró determinat

MITJÀ: Solidàries.org
DATA DE PUBLICACIÓ: 22/05/2020

Entrevista a Ariadna Vilà, coordinadora de Valentes i Acompanyades, en la que explica de quina manera es treballa des de l’entitat, quin és el paper de les noies referents, de quina manera arriben els casos, i també de les dificultats o obstacles derivats de la crisi sanitària de la Covid-19.

Enllaç: https://www.solidaries.org/actualitat/noticies/ariadna-vila-de-valentes-i-acompanyades-el-matrimoni-forcat-es-una-violencia-molt-invisible-i-no-seg/

No esteu soles

MITJÀ: Diari El Punt Avui
DATA DE PUBLICACIÓ: 08/03/2020

Per commemorar el Dia Internacional de la Dona, 8 de març, i amb motiu de la creació del Protocol contra els Matrimonis Forçats aprovat per la Generalitat aquest 2020, la Carme Vinyoles fa menció dels primers casos que van posar en marxa la creació de Valentes i Acompanyades, i que van ser la llavor de tota l’evolució respecte aquesta violència de gènere tan invisibilitzada

Enllaç: http://www.elpuntavui.cat/opinio/article/8-articles/1752309-no-esteu-soles.html

El nou protocol ajudarà a emergir més casos de matrimonis forçats

MITJÀ: Xarxanet.org
DATA DE PUBLICACIÓ: 06/03/2020

Amb motiu de la presentació del Protocol de la Generalitat contra els matrimonis forçats, l’Ariadna Vilà explica de quina manera pot ajudar el protocol, i també quines son les línies de treball e l’associació Valentes i Acompanyades.

Enllaç: https://xarxanet.org/internacional/noticies/ariadna-vila-el-protocol-ajudara-emergir-mes-casos-de-matrimonis-forcats

El preu que paguen les noies per dir ‘no’ a un matrimoni forçat és molt alt

MITJÀ: Diari Ara
DATA DE PUBLICACIÓ: 05/03/2020

El diari Ara entrevista Ariadna Vilà, coordinadora de l’associació Valentes i Acompanyades, per explicar de quina manera es treballa des de l’entitat, i de quina manera arriben els casos. L’Ariadna explica també quines son les conseqüències d’aquesta pràctica en les noies que decideixen no acceptar.

Enllaç: https://www.ara.cat/comarquesgironines/ARIADNA-VILA-paguen-matrimoni-forcat_0_2411158869.html?utm_medium=social&utm_source=twitter&utm_campaign=ara