#novull

Intervenció

Acompanyament integral

Els oferim un acompanyament integral en la decisió pressa per a afrontar el conflicte intern de la jove, per apoderar-la, donar-li força i confiança, dissenyar perspectives de futur i informar-la dels recursos que té disponibles. Ho treballem mitjançant un Pla de Treball Individualitzat, on s’hi desenvolupen 8 àmbits d’intervenció: àrea psicoemocional, d’habitatge, formació, laboral, xarxa social-familiar, salut, econòmic i jurídic-administratiu. Aquest acompanyament no té una data de finalització, sinó que ens adaptem al ritme de les noies, marcant-nos objectius a curt i a llarg termini. Cada situació té la seva complexitat i aquesta complexitat fa que els plans de treball siguin molt dinàmics, però alhora amb l’objectiu final de ser dones totalment lliures i autònomes.

Atenció psicològica-emocional

La valentia de decidir que no es casen pot comportar pagar un alt cost a nivell emocional, psicològic, social i ens algunes ocasions físic. Aquestes conseqüències comporten que el seu benestar emocional es vegi molt afectat i necessitin un suport per gestionar tota aquella simptomatologia que es desencadena a causa de la seva decisió. Els oferim l’atenció psicològica especialitzada amb l’objectiu d’enfortir-les (encara més) en el seu procés de projecte de vida lliure.

Recurs habitacional de caràcter temporal

Disposem d’un recurs d’acollida temporal, on les noies que estan patint un risc imminent de matrimoni forçós (la majoria d’elles supeditades a una violència física i sexual) poden refugiar-se i començar un nou projecte de vida lluny de l’entorn hostil i violent amb el que es troben.

Treball en xarxa

El treball amb xarxa i la col·laboració amb altres agents del territori és prioritari per poder realitzar una bona intervenció i acompanyament a les dones que atenem. La coordinació entre els agents permet una atenció més qualitativa del treball individual, com també ajuda a cercar solucions i a donar respostes de manera més comunitària i integral.