Taulell d’anuncis

Oferta de feina- TÈCNIC/A DE SUBVENCIONS

– Gestió de les sol.licituds de les subvencions i realització de les justificacions econòmiques de les mateixes

-Tasques comptables pròpies de l’entitat: mecanització de la documentació comptable, arxiu, conciliació bancària i manteniment de la documentació oficial.

-Coordinar-se amb la gestoria de l’entitat per facilitar la informació necessària en relació als models tributaris i altra documentació vinculada.

-Gestió econòmica pressupostària de l’entitat: mantenir actualitzada la informació comptable, realitzar transferències d’ajuts econòmics, pagaments de factures, pagament de nòmines, gestió de l’aplicatiu bancari,…

-Elaboració, en coordinació amb l’equip tècnic i la junta directiva, els pressupostos detallats del projecte. Realitzar un seguiment pressupostari de les despeses del mateixos.

-Elaboració de pressupostos/factures relacionades amb la tasca formativa de l’entitat, gestionant els tràmits corresponents.

El perfil de la persona candidata:

Experiència i coneixements en la gestió administrativa d’entitats socials no lucratives i/o cooperatives

-Imprescindible experiència en gestió de convocatòries i subvencions públiques i privades

-CFGS en Administració i finances, Diplomatura/grau en Ciències empresarials, comptabilitat, finances

-Domini del paquet Microsoft Office

-Domini de català i castellà, parlat i escrit

-Es valorarà coneixement de l’anglès, parlat i escrit

-Interès en la temàtica social i sensibilitat social

-Competències: organització / planificació, treball en equip, capacitat d’adaptació, autonomia, habilitats interpersonals, capacitat de redacció

-Disponibilitat immediata

Condicions de treball:

  • Contractació eventual durant un mes i mig a mitja jornada i posteriorment contractació de substitució per baixa de maternitat a jornada completa
  • Lloc de feina: Hotel d’Entitats de Salt
  • Incorporació 13 d’octubre de 2021
  • Mitja jornada de 9h a 13h de dilluns a divendres / Jornada completa de 38,5h de dilluns a dijous de 9h a 17h i divendres de 9h a 15:30h
  • Retribució: 23.162€ anuals (jornada completa)

Interessats/des enviar el CV a kholoud@valentesiacompanyades.org

Data màxim per entregar el CV el 3 d’octubre