#novull

Sensibilització

Les accions de sensibilització i formació tenen la mateixa importància que la pròpia intervenció amb les noies, ja que permeten incidir en el treball de prevenció i detecció.

Com més gran sigui el coneixement, més eines de detecció i prevenció tindrem. Per això, des del nostre Pla de comunicació creiem que és necessari fomentar espais de xerrades, ponències i conferències que permetin fer arribar aquesta realitat, no només els agents socials implicats en el treball en xarxa, sinó també al conjunt de la població perquè siguin proactius en la defensa dels drets d’aquestes dones. La pedagogia de la defensa dels drets humans de les dones ha de formar part del nostre sistema educatiu i del nostre sistema de creences culturals. Els drets de les dones són drets humans.

  • Formació a agents socials
  • Tallers i xerrades informatives al públic en general
  • Accions pròpies