“Volem llibres, no marits” és el clam de llibertat de les joves rebels

MITJÀ: El Punt Avui
DATA DE PUBLICACIÓ: 21/12/2020

Entrevista a Carme Vinyoles, la cofundadora de l’entitat, on explica la duresa del matrimoni forçat, essent una de les manifestacions més extremes de la societat patriarcal. Explica que el matrimoni forçat esdevé un fre per al progrés col·lectiu, són a la vegada causa i efecte de desigualtat perquè perpetuen un sistema patriarcal que es basa en la submissió de la dona al mandat del pare, del marit, del germà i dels homes del grup.

Enllaç: https://www.elpuntavui.cat/societat/article/1896236-volem-llibres-no-marits-es-el-clam-de-llibertat-de-les-joves-rebels.html?tmpl=print