Una quinzena d’associacions s’uneixen a la Taula d’Entitats Socials de Salt-15 GENER 2019

MITJÀ: Diari de Girona
DATA DE PUBLICACIÓ: 15/01/2019

Les entitats del tercer sector de Salt van crear la Taula d’Entitats Socials de Salt (TESS) per treballar en xarxa per a la ciutadania del municipi i generar espais d’acció i coordinació entre les entitats. Les entitats que en formen part són Associació Vincle, Càritas Salt, Casal dels Infants, Creu Roja, Federació Esportiva Catalana de Paralítics Cerebrals, Federació d’Esports Catalana de Persones amb Discapacitat Física, Fundació Astres, Fundació Gentis, Fundació Grup Ramon Noguera, Fundació Intermedia, Fundació SER.GI, Fundación Atenea, Nou Sol, Suara Cooperativa i Valentes i Acompanyades.

Enllaç: https://www.diaridegirona.cat/girona/2019/01/15/quinzena-dassociacions-suneixen-taula-dentitats/956663.html