Fet a Mida

MITJÀ: La Xarxa TV

DATA DE PUBLICACIÓ: 26/05/2022

L’assassinat de l’Urooj i l’Anisa, dues germanes residents a Terrassa que van viatjar al seu país d’origen, el Pakistan, suposadament enganyades per la família i obligades a tornar a Espanya amb els seus marits, i amb els quals van ser obligades a casar-se, ha tornat a posar de manifest que a molts llocs del món encara es mantenen pràctiques com les dels matrimonis forçosos i els crims d’honor. Tot i la tasca d’entitats i ONG, cada dos segons, una nena és entregada en matrimoni, segons dades de l’Associació Valentes i Acompanyades. Amb la secretària de l’Associació Valentes i Acompanyades, Carme Vinyoles, la portaveu de Pakmir, Rubia Naz, i la investigadora i col·laboradora del CER-Migracions Berta Güell abordem aquesta xacra en els drets fonamentals de la dona.

Enllaç: https://www.alacarta.cat/fetamida/capitol/fet_a_mida_26052022