Presentació del Protocol MMFF

MITJÀ: Nota de premsa de la Generalitat
DATA DE PUBLICACIÓ: 02/03/2020

El conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir el Homrani, i el secretari d’Igualtat, Migracions i Ciutadania, Oriol Amorós, presenten el Protocol per la prevenció i abordatge del matrimoni forçat a Catalunya. Valentes i Acompanyades ha format part de les entitats que han participat de la creació del mateix.

Enllaç: https://govern.cat/salapremsa/notes-premsa/383069/conseller-homrani-presenta-protocol-prevencio-abordatge-del-matrimoni-forcos-catalunya