Les dones que es rebel·len a un matrimoni forçat estan obrint camí

MITJÀ: El Punt Avui
DATA DE PUBLICACIÓ: 29/06/2020

En una entrevista amb la coordinadora de Valentes i Acompanyades s’explica com funciona l’entitat, de quina manera es treballa amb les noies que son ateses i quin és el paper de les referents. També es destaca la importància de fer sensibilització a la ciutadania per mitjà de fer pedagogia sobre aquesta realitat.

Enllaç: http://www.elpuntavui.cat/societat/article/5-societat/1812402-les-dones-que-es-rebel-len-a-un-matrimoni-forcat-estan-obrint-cami.html