La Generalitat prepara un nou protocol per evitar matrimonis forçats

MITJÀ: TV3 Telenoticies

DATA DE PUBLICACIÓ: 29/05/2022

Participació a l’anàlisi del succés esdevingut a Terrassa 

Enllaç: https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/telenoticies/la-generalitat-prepara-un-nou-protocol-per-evitar-matrimonis-forcats/video/6161320/