Entrevista a Carme Vinyoles

MITJÀ: Revista Ciutat Nova 

DATA DE PUBLICACIÓ: 06/09/2021

Article amb testimonis que mostren la realitat i la duresa de l’experiència del matrimoni forçat i la visió de les joves que ho pateixen.

Enllaç: https://ciutatnova.org/matrimonio-forzado-ataca-ods/?lang=es&utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=matrimoni-forcat-ataca-ods