Els matrimonis forçats a Catalunya

MITJÀ: El Periódico
DATA DE PUBLICACIÓ: 22/06/2019

Entrevista a l’associació Valentes i Acompanyades, concretament a una de les nostres referents i a la presidenta, en la qual s’explica la complexa problemàtica dels matrimonis forçats i la vivència personal d’una d’elles, i fa valer aquesta valentia i coratge a l’hora de rebel·lar-se no només contra la família sinó contra un sistema de creences molt arrelat a la comunitat.

Enllaç: https://www.elperiodico.cat/ca/societat/20190622/sense-protocol-generalitat-contra-matrimonis-forcats-7517474