El nou protocol ajudarà a emergir més casos de matrimonis forçats

MITJÀ: Xarxanet.org
DATA DE PUBLICACIÓ: 06/03/2020

Amb motiu de la presentació del Protocol de la Generalitat contra els matrimonis forçats, l’Ariadna Vilà explica de quina manera pot ajudar el protocol, i també quines son les línies de treball e l’associació Valentes i Acompanyades.

Enllaç: https://xarxanet.org/internacional/noticies/ariadna-vila-el-protocol-ajudara-emergir-mes-casos-de-matrimonis-forcats