Contra el matrimoni a la força

MITJÀ: Diari de Girona

DATA DE PUBLICACIÓ: 06/03/2022

Dones que són obligades a casar-se o coaccionades per fer-ho ajuden d’altres que viuen la mateixa situació des de l’associació gironina Valentes i Acompanyades

Enllaç: https://www.diaridegirona.cat/dominical/2022/03/06/matrimoni-forca-63484290.html