Dones que es rebel·len contra el matrimoni forçat

MITJÀ: Televisió de Catalunya, telenotícies
DATA DE PUBLICACIÓ: 02/03/2020

Breu entrevista a una usuària de l’Associació Valentes i Acompanyades i a la Carme Vinyoles (membre de la Junta) on s’explica les conseqüències del matrimoni forçat a través del testimoni de la jove

Enllaç: https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/telenoticies/dones-que-es-rebellen-contra-el-matrimoni-forcat/video/6033011/